Circle K tankkort

Som noget nyt her hos Netbyggemarked.dk kan du nu få tankkort til Circle K, Ingo og 1-2-3 stationer.

Som privat gælder følgende:

Rabatsatser på køb i DK Øre pr. liter inkl. moms % rabet inkl. moms
Benzin (alle kvaliteter) 10
Diesel (alle kvaliteter) 10
Bilvask* 35
Kør-videre-produkter** 20
AdBlue - købt i dunk/emb. 10

*Rabat gives ikke på lynvask, kampagnetilbud, værdi- og vaskekort samt vask købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt på Circle K stationer. 

**Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskerblade, isfjerner og isskraber. 

Circle K privatkort kan anvendes hos følgende stationer; Circle K, 1-2-3 stationer, Circle K truck anlæg, og INGO Danmark, Sverige og Norge. Derudover kan kortet anvendes til køb af broafgifter på Storebæltsbroen og Øresundsbroen. 

Hvis du anvender kortet på Circle K servicestation eller Statoil servicestationer vil du opnå den aftalte rabat ved køb af motorbrændstoffer. Rabatten vil gives i forhold til den oplyste pumpepris eller skiltning.

Når kortet anvendes på en ubemandet servicestation (INGO eller 1-2-3 station) ved køb af motorbrændstoffer, vil prisen være den som skiltes på stationen eller den oplyste pumpepris.

På øvrige produkter ydes rabatten på salgsprisen inkl. Moms.

Fordele ved dit Circle K privat kort:

Du kan altid finde ”Mit Circle K på www.circlek.dk” hvor dine oplysninger er indført.
Din pinkode på kortet kan altid ændres til en selvvalgt kode på servicestationerne.
Du kan betale for parkering via din mobiltelefon, og få en månedlig afregning via dit Circle K privatkort
Du får adgang til en gratis app ”Circle K EUROPE” som bl.a. indeholder oversigt over servicestationer, og kørebog. 

Betaling:
Faktureringen på dine køb forgår omkring d. 25 i hver måned. For at få tilsendt et Circle K privatkort kræves det at du tilmelder dig betalingsservice, eller får tilsendt fakturaen til e-boks. Hvis du tilmelder dig e-boks skal du vælge at få tilsendt kontokortfakturaen. Ved fremsendelse af fakturaen via e-boks og betaling via netbank er opkrævningsafgiften DKK 0,- og kontoen er fritaget for kontorente.

Hvis du vælger at tilmelde dig betalingsservice, vil betalingen foregå omkring d. 1 i måneden efter fakturadato, hvorefter kontoen er fritaget for kontorente.

Hvis du afmelder fakturaen hos betalingsservice og ikke får tilmeldt dig e-boks, vil du modtage en fysisk faktura, hvor der vil blive opkrævet et gebyr på DKK 19,-

Betalingsbetingelserne er løbende måned + 1 måned. 

Bemærkninger:
Det er kortbestemmelserne for Circle K der er gældende for Circle K privat kort. Se mere på circlek.dk
Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatordninger, og hvis du ønsker at opnå rabatter, kræver det tilmeldelse til denne aftale.

Bestil Circle K Privat Kort her


Som Erhvervskunde gælder følgende: 

Aftalen med Circle K omfatter rabat på EUROPE Card og er gældende for erhvervskunder. 

Rabatsatser på køb i DK Rabat pr. liter inkl. moms Rabattype
Benzin 1) 148 øre Bedstepris 5)
Diesel 2) 148 øre Bedstepris 5)
AdBlue - købt i dunk / embalage 10 % Salgspris
Bilvask 3) 35 % Salgspris
Kør-videre-produkter 4) 20 % Salgspris

1) miles Benzin, der smører, rengører og giver bedre forbrænding forhandles på alle bemandende Circle K stationer (og milesPLUS 95 forhandles på udvalgte bemandede Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet benzin. Ovenstående rabat gives på alle produkter. 

2) miles Diesel, der smører, rengører, giver mindre skumdannelse og renere forbrænding forhandles på alle bemandede Circle K stationer (og milesPLUS Diesel forhandles på udvalgte bemandende Circle K stationer). INGO og 1-2-3 stationer forhandler produktet diesel. Ovenstående rabat gives på alle produkter. 

3) Rabat gives ikke på Lynvask, kampagnetilbud, værdi- og vaskekort samt vask købt på INGO stationer, men alene på enkelttursvask købt på Circle K stationer. 

4) Kør-videre-produkter omfatter: kølervæske, sprinklervæske, autopærer, viskerblade, isfjerner og isskraber. 

5) Når kortet benyttes på en Circle K servicestation, eller på en ubemandet station (INGO og 1-2-3), ved køb af motorbrændstoffer i Danmark, vil prisen være Circle K's til enhver tid gældende listepris, med fradrag for den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat. Hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen, med fradrag af den mellem Kortindehaver og Circle K aftalte rabat, nedsættes prisen som Kortindehaver skal betale, så den svarer til pumpeprisen. På øvrige produkter ydes rabatten på salgspris inkl. moms. 

Her kan kortet bruges: 

EUROPE Card kan bruges ved køb på Circle K, INGO eller 1-2-3 stationer rundt om i Danmark. Da der findes 440 stationer, er der rig mulighed for at finde en i nærheden af dig.
257 stationer har bilvask, derfor er der også gode muligheder for at finde en station med bilvask, hvis du ønsker dette, samtidig med at der tankes.

Derudover kan kortet anvendes på mere end 18.000 Agip/eni, Aral, BP, OMV og Circle K stationer i 29 lande i Europa.

Ydermere kan kortet anvendes til betaling på de fleste bro- og vejafgifter i ind-og udland, og samtidig anvendes til betaling på Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Hvis du ønsker at finde stationsoversigten, kan den findes på www.circlek.dk, www.routex.com eller du kan bruge app´en Circle K EUROPE.

Betaling med EUROPE Card
Hvis du betaler med EUROPE Card betales der månedsvis, og rabatten trækkes direkte på fakturaen.
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage.

Som erhvervskunde findes der en gratis selvbetjeningsløsning, hvor du kan styre dit Circle K kort og konti, samtidig med at du kan downloade fakturaer.
Alt kan findes på www.circlek.dk - du skal blot vælge erhverv.

Bestil Circle K EUROPE card her