Sammenligning af Basis og Deluxe fyringsolie

Vi sælger henholdsvis Basis og Deluxe fyringsolie. Begge varianter kan bruges til alle typer oliefyr, men der er stadig en forskel, som du kan se i tabellerne nedenfor. Hvis du vil kontrollere brændværdien på den olie, du bruger, skal du se efter nedre brændværdi under oliens egenskaber, så kan du sammenligne brændværdier.

Så hvorfor skal du vælge Deluxe fyringsolie fremfor Basis fyringsolie?

✔ Deluxe olien er tilsat et additiv, der forøger brændværdien. Hvilket du især mærker, hvis du har et nyere oliefyr.

Deluxe olien brænder mere rent og sikrer dermed også en bedre økonomi i din fyring.

✔ Deluxe olien begrænser udledningen af svovldioxid og er dermed mere skånsom for miljøet.

 

Sammenligning af egenskaber for Basis og Deluxe fyringsolie:

    Basis   Deluxe
 Kuldesikret -20 °C  -20 °C 
 Farvet Ja  Ja 
 Svovl, max.   0,05 % (500 ppm)    0,05 % (500 ppm) 
 Kogepunkt 200-385 °C  200-385 °C 
 Flammepunkt 55-100 °C  55-100 °C 
 Brandfareklasse III  III 
 Kuldioxid (pr. l. afbrændt olie) 2,6 kg  2,6 kg 
 Svovldioxid (pr. l. afbrændt olie)  0,8 g  0,08 g 
 Typisk nedre brændværdi 42600 kJ/kg  42700 kJ/kg 

Analyse af Basis og Deluxe fyringsolie

 Egenskaber  Basis  Deluxe  Metode
 Cloud (uklarhedspunkt)  -8 °C   -8 °C    EN203015
 CFPP (koldfiltertest) -20 °C   -20 °C    EN2116
 Vægtfylde 820-870 g/l   820-870 g/l    EN ISO 12185 
 95% destillation, max. 385 °C   385 °C    ASTM D 86
 Flammepunkt, min. 61 °C   61 °C    ASTM D 93
 Visc. / 40°  2,0-3,7 mm²/sek    2,0-3,7 mm²/sek    EN ISO 3104
 Svovl, max. 50 ppm   10 ppm    ASTM D 5453
 Vandindhold, max. 150 ppm   150 ppm    ASTM D 1744